PROGRAM SUKARELAWAN / VOLUNTEER YAKIN Malaysia

  • sukarelawan
  • sukarelawan
  • sukarelawan
  • sukarelawan

Menghulurkan bantuan kepada mereka yang memerlukan tidak hanya tertakluk kepada bentuk kewangan dan material semata-mata. Sedikit peruntukan masa, tenaga, sokongan dari segi mental dan spiritual juga mampu menjana perubahan dan membawa seribu makna kepada insan yang memerlukan.

YAKIN Malaysia sentiasa mengalu-alukan sokongan dari para sukarelawan bagi membantu perlaksanaan program-program berkaitan YAKIN Malaysia. Program sukarelawan YAKIN Malaysia sememangnya penuh dengan keistimewaannya yang tersendiri. Setiap program yang dijalankan, para sukarelawan terdiri daripada pelbagai bangsa, peringkat umur dan latar belakang yang berbeza akan turut sama berganding bahu menghulurkan sumbangan.

Selain dari itu juga YAKIN Malaysia berusaha membentuk satu kumpulan sukarelawan di seluruh Malaysia yang berperanan memberi bantuan kepada golongan sasar. Semoga segala usaha ini mampu membawa perubahan kepada mereka yang memerlukan.

Diantara peranan sukarelawan YAKIN Malaysia :

Mengurus Kes :
Kerja Luar : Skop Kemahiran Sukarelawan :

Rundingcara asas :

Borang pendaftaran untuk menjadi sukarelawan YAKIN Malaysia

    Gambar pemohon*
    Nama Penuh*
    Kad Pengenalan*
    Alamat*
    No telipon*
    Email Address*
    Kecenderungan* minat
    Pendidikan
    Pekerjaaan
    latar belakang pemohon